שמירת רשומות

כיצד לארגן הצעות חוק

אף אחד לא נהנה לשלם את החשבונות, אבל שיש מערכת יציבה לארגון חשבונות לפחות מקלה על כך. סרטון זה מראה כיצד ניתן לשמור על חשבונות מסודרים.